สาขาวิชาสัตวศาสตร์ลงชุมชนให้บริการรักษาสัตว์เคลื่อนที่ สร้างจิตอาสา สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.10

สาขาวิชาสัตวบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้บริการหน่วยรักษาสัตว์เคลื่อนที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมและร่วมเป็นจิตอาสาตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู อ.น.สพ.พุทธิพงศ์ ขาวนวล อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มรส. กล่าวว่า คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มรส. ทุกคนพยายามปลูกฝังให้ นักศึกษารุ่นใหม่ตระหนักอยู่เสมอว่า หน้าที่ของเราไม่ใช่เพียงถือเข็มฉีดยาและเก็บค่าบริการเท่านั้น แต่ทุกคนยังมีหน้าที่เพื่อตอบแทนคืนกลับให้กับสังคมและชุมชนที่อาศัยอีกด้วย การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ฝ่ายแรกคือนักศึกษาได้ใช้วิชาชีพที่ตัวเองเรียนมาในการดูแลรักษาสัตว์ ถือเป็นการฝึกปฏิบัติการจริงตามมาตรฐานของการเรียนรู้ อีกฝ่ายเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนที่ได้รับการรักษาตลอดจนคำแนะนำแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และการดูแลอย่างทั่วถึง

Read more

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โครงการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สาหร่ายหางกระรอกและรำข้าวสาลีหมักยีสต์ในอาหารเป็ด

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ อาคารปฏิบัติการสัตวบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะวิจัย ดำเนินโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สาหร่ายหางกระรอกและรำข้าวสาลีหมักยีสต์ในอาหารเป็ด วัตถุประสงค์ในการจัดโครงได้ เพื่อถ่ายทอดผลการวิจัยและทักษะต่าง ๆ สู่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรเลี้ยงเป็ดในพื้นที่ ตำบลขุนทะเล

Read more

อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัล “นักวิจัยดีเด่น” สาขาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัล “นักวิจัยดีเด่น” สาขาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน จากงานวิจัยชิ้นเยี่ยม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่ รับรางวัลพร้อมโชว์งานวิจัยในงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เผยหลัก 4 ประการในการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน ด้านอธิการบดีชี้ หนุนอาจารย์ผลิตงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอย่างไรข้อจำกัด ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล

Read more