สัตวศาสตร์ มรส. นำทีมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่

นายณรงค์ ช้างทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชน ตำบลบางไทร วันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2561 เวลา 09:00-12:00 น. ในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่ ณ ที่ทำการ อบต.บางไทร

 

ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร กล่าวว่า โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเลี้ยงเป็ดไข่ ประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างแหล่งโปรตีนราคาถูกและสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในครัวเรือน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน

โดยมี ผศ.โสภณ บุญล้ำ และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีหมักยีสต์ในอาหารเป็ดไข่ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ ซึ่งรำข้าวสาลีสามารถหาได้จากโรงงานผลิตแป้งข้าวสาลีในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการมีดังนี้

  • ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงเป็ดไข่
  • วิธีการทำรำข้าวสาลีหมักยีสต์
  • ลงมือทำรำข้าวสาลีย์ด้วยตนเอง
  • แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ