สาขาสัตวศาสตร์ มรส. ทำบุญต้อนรับปีใหม่ ปี’2561

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานักศึกษาและคณะอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมธรรมบุญสาขาขึ้นต้อนรับปีใหม่ โดยจัดขึ้น ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 90 คน นักศึกษาและคณะอาจารย์พร้อมกันที่วัดภูธรอุทิศ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนักศึกษาจาก มอ.สุราษฎร์ และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

Read more

จิตอาสาพัฒนา “ความรู้และคุณภาพชีวิต” น้องๆผู้ด้อยโอกาส

ชมรมรวมพลคนรักสัตว์ ได้ลงพื้นที่ไปยัง “โรงเรียนวัดประสิทธาราม” ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากโรงเรียนวัดประสิทธาราม เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับเด็กยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา และยังขาดแคลนอาหารกลางวัน โดยมีคุณครูจิตอาสาและชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยสอนและให้ความรู้กับน้องๆในโรงเรียน ซึ่งภายในโรงเรียนมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 25 คน     ทางชมรมรวมพลคนรักสัตว์จะจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “ความรู้และคุณภาพชีวิต” น้องๆผู้ด้อยโอกาส ในเดือน

Read more

สัตวศาสตร์ มรส. นำทีมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่

นายณรงค์ ช้างทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชน ตำบลบางไทร วันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2561 เวลา 09:00-12:00 น. ในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่ ณ ที่ทำการ อบต.บางไทร   ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร กล่าวว่า

Read more

สัตวศาสตร์ มรส. สานต่อโครงการ “ป้องกันพิษสุนัขบ้า”

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า ปี2 นำทีมนักศึกษา-อาจารย์และนายสัตวแพทย์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ฉีดพยาธิให้หมาแมวจรจัดในเขตพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ผศ.โสภณ บุญล้ำ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เผยว่า ฤดูร้อนปีนี้หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ได้จัดโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า ปีที่

Read more