จิตอาสาพัฒนา “ความรู้และคุณภาพชีวิต” น้องๆผู้ด้อยโอกาส

ชมรมรวมพลคนรักสัตว์ ได้ลงพื้นที่ไปยัง “โรงเรียนวัดประสิทธาราม” ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เนื่องจากโรงเรียนวัดประสิทธาราม เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับเด็กยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา และยังขาดแคลนอาหารกลางวัน โดยมีคุณครูจิตอาสาและชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยสอนและให้ความรู้กับน้องๆในโรงเรียน ซึ่งภายในโรงเรียนมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 25 คน

 

 

ทางชมรมรวมพลคนรักสัตว์จะจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “ความรู้และคุณภาพชีวิต” น้องๆผู้ด้อยโอกาส ในเดือน พฤษภาคม 2561โดยทางชมรมจะรับบริจาคสิ่งของต่างๆ ดังนี้

  • รับบริจาคหนังสือจากผู้ใจบุญ เพื่อจัดทำเป็นห้องสมุดให้กับน้องๆได้อ่าน
  • รับบริจาควัสดุสำหรับทำโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่ เพื่อที่จะนำไข่เป็ดที่ได้จากการเลี้ยงเป็ดไข่มาประกอบอาหารกลางวันให้กับน้องๆ
  • รับบริจาคเสื้อผ้าหรือชุดนักเรียนที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อที่จะให้น้องๆสามารถใสไปเรียนได้
  • รับบริจาคอุปกรณ์กีฬา
  • รับบริจาคเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันให้กับน้องๆ

 

ผู้สนใจสามรถบริจาคได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-30 เมษายน 2561 ณ ตึกสัตวบาล สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

โทร: 081-2385381 ประธานชมรม

โทร: 081-0872300 ผศ.โสภณ บุญล้ำ