สาขาสัตวศาสตร์ มรส. ทำบุญต้อนรับปีใหม่ ปี’2561

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานักศึกษาและคณะอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมธรรมบุญสาขาขึ้นต้อนรับปีใหม่ โดยจัดขึ้น ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 90 คน

นักศึกษาและคณะอาจารย์พร้อมกันที่วัดภูธรอุทิศ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนักศึกษาจาก มอ.สุราษฎร์ และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1, 2, 3 เข้าร่วมกิจกรรดังกล่าว ซึ่งการจัดเตรียมอาหาร เช่น ของคาว ของหวาน และผลไม้ พร้อมทั้งปัจจัยต่างๆ เพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธี

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.โสภณ บุญล้ำ ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ ได้ให้โอวาสและแนวทางในการดำเนินชีวิตกับนักศึกษา