สาขาวิชาสัตวศาสตร์ลงชุมชนให้บริการรักษาสัตว์เคลื่อนที่ สร้างจิตอาสา สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.10

สาขาวิชาสัตวบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้บริการหน่วยรักษาสัตว์เคลื่อนที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมและร่วมเป็นจิตอาสาตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู

อ.น.สพ.พุทธิพงศ์ ขาวนวล อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มรส. กล่าวว่า คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มรส. ทุกคนพยายามปลูกฝังให้ นักศึกษารุ่นใหม่ตระหนักอยู่เสมอว่า หน้าที่ของเราไม่ใช่เพียงถือเข็มฉีดยาและเก็บค่าบริการเท่านั้น แต่ทุกคนยังมีหน้าที่เพื่อตอบแทนคืนกลับให้กับสังคมและชุมชนที่อาศัยอีกด้วย

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ฝ่ายแรกคือนักศึกษาได้ใช้วิชาชีพที่ตัวเองเรียนมาในการดูแลรักษาสัตว์ ถือเป็นการฝึกปฏิบัติการจริงตามมาตรฐานของการเรียนรู้ อีกฝ่ายเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนที่ได้รับการรักษาตลอดจนคำแนะนำแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และการดูแลอย่างทั่วถึง

อ.น.สพ.พุทธิพงศ์ กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการให้บริการประชาชนเป็นพันธกิจสำคัญอีกด้านหนึ่ง เช่นเดียวกับการผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน แนวคิดการให้บริการวิชาการถือเป็นเรื่องสำคัญตามแนวคิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง

ด้าน นายประพันธุ์ โต๊ะบาย เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า รู้สึกชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่นำนักศึกษาจิตอาสามาลงพื้นที่ให้บริการรักษาสัตว์ในชุมชน และช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เรื้อรังมากว่าครึ่งปี การลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยชีวิตสัตว์เท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยชีวิตเกษตรกรอีกด้วย เพราะการดูแลรักษาเป็นการบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ตนและเพื่อนเกษตรกรอีกหลายคนมีเงินไม่มาก การรักษาหรือการดูแลจึงทำได้ยาก การลงพื้นที่ให้บริการเกษตรกรในครั้งนี้ คือความหวังและกำลังใจที่สำคัญที่มีต่อเกษตรกรในพื้นที่

นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี