สัตวศาสตร์ มรส. สานต่อโครงการ “ป้องกันพิษสุนัขบ้า”

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า ปี2 นำทีมนักศึกษา-อาจารย์และนายสัตวแพทย์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ฉีดพยาธิให้หมาแมวจรจัดในเขตพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

ผศ.โสภณ บุญล้ำ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เผยว่า ฤดูร้อนปีนี้หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ได้จัดโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า ปีที่ 2 โดยมีการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์จรจัดในพื้นที่ขุนทะเล และมะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าและโรคสัตว์ติดคนอื่น ๆ

โดยกิจรรมจะจัดขึ้นใน วันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ อาคารสัตวบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เริ่มโครงการเวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  • และฉีดยากำจัดพยาธิกับสัตว์จรจัดและสัตว์เลี้ยงชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ

โดยได้รับความช่วยเหลือจากนายสัตวแพทย์พุทธิพงศ์ ขาวนวล จากโรงพยาบาลสัตว์สุราษฎร์อินเตอร์